Bensaltensid 2,5 liter

Bensaltensid är ett desinficerande rengöringsmedel. Spädes normalt 1+31, 1 liter blir 32 liter brukslösning. Då Bensaltensid är desinficerande är detta EU-godkända rengöringsmedel också en Biocid.

Använd biocider på ett säkert sätt. Läs alltid etiketten och produktinformationen före användning.

In stock
SKU
22251
€84.51

Bensaltensid är ett decinficerande rengöringsmedel. Spädes normalt 1+31, 1 liter blir 32 liter brukslösning. Ren högkoncentrerad 50% i lösning. Priset är inklusive moms, är Du företagare och vill veta priset.ex.kl moms så dra av 20% (1/5).

Då Bensaltensid är desinficerande är detta EU-godkända rengöringsmedel också en Biocid. Använd biocider på ett säkert sätt. Läs alltid etiketten och produktinformationen före användning.

Säkerhetsdatablad